Bieszczady lato 2013

Bukowe Berdo, Caryńska.

Zdjęcie na którym jestem wykonał kolega Michał.