Łupków, Wisłok górny

Kolejowe przejście graniczne w Łupkowie i opuszczone więzienie w Wisłoku Wielkim.